Orion » Specials » Specials: Pagina 7
Specials 61 - 70 van 81

Specials van Orion

Van de kelder tot de zolder

Van de kelder tot de zolder

In en om huis gebeuren meer ongelukken dan op de werkvloer. Het is dan ook een van de gevaarlijkste plekken. Honderden dodelijke ongevallen zijn jaarlijks te betreuren en tienduizenden slachtoffers ko…
Van elektrocardiogram (ecg) tot hartkatheterisatie

Van elektrocardiogram (ecg) tot hartkatheterisatie

Door de eeuwen heen heeft de medische wetenschap tal van methoden ontwikkeld om hart- en vaatziekten te diagnosticeren en te behandelen. De artsen Michael Servetus (1511-1553) en William Harvey (1578-…
Van epidemie tot pandemie

Van epidemie tot pandemie

Schimmels, bacteriën, virussen... ze zijn altijd en overal aanwezig en proberen zich voortdurend te vermeerderen. Sommige bacteriën zijn noodzakelijk, zoals de micro-organismen in het maag-darmstelsel…
Van gaswisseling (longen) tot celademhaling

Van gaswisseling (longen) tot celademhaling

De stofwisseling, of metabolisme, bestaat uit biochemische processen die zich in de lichaamscellen afspelen, waarbij enzymen een essentiële rol vervullen. Zowel het hart- en vaatstelsel als de longen…
Van hartkleppen tot sinusknoop

Van hartkleppen tot sinusknoop

De bloedsomloop (hart- en vaatstelsel) is een gesloten circuit en speelt een cruciale rol in het transporteren van zuurstof en voedingsstoffen naar alle lichaamscellen. Het hart is de motor van de blo…
Van hittegolf tot winterstorm

Van hittegolf tot winterstorm

Het Nederlandse weer staat in het teken van kortdurende veranderingen in de atmosfeer, variërend van zinderende hittegolven tot strenge vorstperioden en alles daartussenin. Elke dag, jaar in jaar uit,…
Van kabouters tot gevleugelde paarden

Van kabouters tot gevleugelde paarden

Monsters, fabeldieren en andere mysterieuze wezens zijn onlosmakelijk verbonden met mythen. De verhalen over vliegende draken, kabouters en zelfs over koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel…
Van longemfyseem tot bronchiëctasieën

Van longemfyseem tot bronchiëctasieën

De longen zijn het beste te vergelijken met een zeer dicht vertakte boom, waarvan de stam de trachea is, de dikke takken de bronchiën en waarbij aan de uiteinden van de twijgjes de talloze longblaasje…
Van medicijnen tot zware metalen

Van medicijnen tot zware metalen

Vergiftigingen - ofwel intoxicaties - vormen een steeds groter aandeel in het jaarlijkse aantal ziekenhuisopnames. Daar komt bij dat huisartsen en apothekers al dan niet online vaker informatie opvrag…
Van ploegpaard tot springpaard

Van ploegpaard tot springpaard

Paarden hebben altijd tot de verbeelding gesproken. Ze werden in veel culturen en misschien nog steeds als tussenwezens beschouwd. Talloze poëten hebben hun dichtkunst ook aan het paard gewijd, va…