Orion » Mens en Samenleving
Orion: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 28 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Bestaat Shangri-La echt?

Bestaat Shangri-La echt?

Shangri-La is geen vakantieparadijs. Het is ook geen eldorado. En het is beslist niet het equivalent van het goudland van de Spaanse conquistadores. Volgens een oosterse legende worden in Shangri-La d… Religie, Verdwenen paradijzen, 01-06-2007
De aartsengelen – beschermers van de schepping

De aartsengelen – beschermers van de schepping

Volgens veel mystiek-religieuze stromingen bestaat de schepping – door velen evolutie genoemd – uit creatieve energiepatronen. Aartsengelen vervullen daarin een bijzondere rol. Ze hebben cruciale take… Religie, Aartsengelen, 29-05-2013
De acht verheven aartsengelen – Gabriël

De acht verheven aartsengelen – Gabriël

Aartsengel Gabriël is de boodschapper van God en speelt een belangrijke rol in zowel de joodse Tenach als in het christelijke Oude en Nieuwe Testament. In de kunst wordt hij doorgaans afgebeeld in een… Religie, Aartsengelen, 03-06-2013
De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)

De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)

Aartsengel Hanaël, ook wel Chamuël genoemd, wordt door gelovigen tijdens het gebed aangeroepen wanneer ze overmand worden door wanhoopsgevoelens. Hij is de troostende engel voor iedereen die moed en i… Religie, Aartsengelen, 01-07-2013
De acht verheven aartsengelen – Michaël

De acht verheven aartsengelen – Michaël

Michaël is de aartsengel die het rechtgeaarde Israël beschermt. Hij wordt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament en in de Koran vermeld. In de beeldende kunst is hij doorgaans afgebeeld als een… Religie, Aartsengelen, 30-05-2013
De acht verheven aartsengelen – Rafaël

De acht verheven aartsengelen – Rafaël

In het vroege christendom waren engelen net zo 'populair' als nu. Ze werden en worden beschouwd als ‘entiteiten’ die God niet-aflatend danken, prijzen en bezingen. De aartsengelen nemen een bijzondere… Religie, Aartsengelen, 08-06-2013
De acht verheven aartsengelen – Samaël (Satan)

De acht verheven aartsengelen – Samaël (Satan)

Samaël, of Samuël, is een van de meest omstreden aartsengelen. Hij wordt de gevallen engel Satan genoemd, hoewel hij dat in de Hebreeuwse religieuze teksten beslist niet is. Ook Samaël zou het slachto… Religie, Aartsengelen, 05-08-2013
De acht verheven aartsengelen – Sandalfon

De acht verheven aartsengelen – Sandalfon

Het woord Sandalfon is afkomstig uit het Grieks en betekent ‘broer’. Sandalfon is een van de acht verheven aartsengelen en wordt in één adem genoemd met zijn tweelingbroer Metatron. Ook werkt hij same… Religie, Aartsengelen, 24-06-2013
De acht verheven aartsengelen – Uriël

De acht verheven aartsengelen – Uriël

Uriël is het ‘vuur en het licht van God’. Deze bijzondere aartsengel heeft de profetie en de openbaring hoog in het vaandel. Uriël is een van de machtigste aartsengelen, die echter in het canonieke Ou… Religie, Aartsengelen, 18-06-2013
De acht verheven aartsengelen – Zadkiël

De acht verheven aartsengelen – Zadkiël

In het christendom verzinnebeeldt de aartsengel Zadkiël de ‘rechtschapenheid van God’. Hij is de engel die voorkwam dat Abraham zijn zoon offerde. Als u Zadkiël – de leraar – aanroept in het gebed, sc… Religie, Aartsengelen, 08-08-2013
Schrijf mee!