Orion » Specials » Importziekten

Tropische ziekten: een toenemend probleem in Nederland

Tropische ziekten: een toenemend probleem in Nederland In de afgelopen decennia werden in Nederland steeds meer tropische ziekten gediagnosticeerd. Vooral na 1945 is deze sterke toename opvallend te noemen. Veel Nederlanders wonen en werken in het buitenland, tegelijkertijd is er sprake van een toenemende migratie naar Europese landen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tropengeneeskunde steeds meer in de belangstelling staat, dat huisartsen er vaker mee te maken krijgen en bijscholingen dus geen overbodige luxe zijn. De aandoeningen variëren van wormziekten tot malaria.

Inhoud


Importziekten

Het betreft aandoeningen die in de tropen vaak, maar in Europa zelden voorkomen. Door het toenemend toerisme naar ontwikkelingslanden, en de wereldwijde migratie van arbeidskrachten en asielzoekers, is daar langzaam verandering in gekomen. Verder is het zo dat er in de Europese landen door de mondialisering steeds meer insecten en spinnen opduiken die in Nederland tot voor kort niet werden waargenomen, zoals de zwarte weduwe en de tijgermug (aedus-mug), die het zikavirus en de knokkelkoorts kan overbrengen. Het zijn insecten die mede bijdragen aan het feit dat importziekten mogelijk een probleem gaan vormen in Nederland. In elk geval moet men er steeds vaker rekening mee gaan houden.

Bron: Jarmoluk, PixabayBron: Jarmoluk, Pixabay

Veelal wormziekten

Wie in de tropen is geweest en zich met klachten bij de huisarts meldt, krijgt meestal te horen dat hij een wormziekte heeft opgelopen, zoals filaria of schistosomiasis. In dat opzicht zijn er ‘dragers en lijders’. Een deel van de geïnfecteerden heeft immers geen klachten, waarbij doorgaans de hoeveelheid wormen die iemand bij zich draagt bepaalt of de persoon in kwestie ziek wordt of niet.

Malaria

Vroeger kwam malaria ook in Nederland voor. Het was dus een inheemse aandoening.Tegenwoordig is het een echte importziekte. De belangrijkste symptomen zijn:
  • Koorts. Allerlei koortstypen zijn mogelijk, maar meestal betreft het koortspieken met tussenpozen van 48 of 72 uur.
  • Bloedarmoede. Bij malaria worden de rode bloedlichaampjes in snel tempo vernietigd. Daardoor ontstaat bloedarmoede (anemie).
  • Vergrote milt. Als gevolg van de afbraak van bloedcellen. De milt is doorgaans pas voelbaar als de patiënt al een week ziek is.

Specialisme

Tropische ziekten zijn talrijk. Veel Europese artsen specialiseren zich in tropische geneeskunde. Of ze doen een bijscholing op dat gebied, vaak ook huisartsen, simpelweg omdat ze daar in hun praktijk steeds vaker mee te maken krijgen.
Amoebedysenterie – oorzaken, symptomen, behandeling

Amoebedysenterie – oorzaken, symptomen, behandeling

Er wordt veel gereisd. Ook naar ontwikkelingslanden in Azië en Afrika. In de klinische diagnostiek nemen importziekten, of uitheemse ziekten, daardoor een steeds belangrijkere plaats in. Ziekten als m…
De tseetseevlieg – overbrenger van de slaapziekte

De tseetseevlieg – overbrenger van de slaapziekte

De tseetseevlieg brengt de dodelijke slaapziekte (trypanosomiasis) over. Minder bekend is dat ook de huisvlieg en de stalvlieg verwant zijn aan de tseetseevlieg. De steek is zeer pijnlijk en de ziekte…
Pas op voor de malariamug!

Pas op voor de malariamug!

Malaria is een ziekte uit verre, hete landen, zo wordt vaak gezegd. En dan met name de bosachtige gebieden in Afrika en Azië. Toch is dat maar voor een deel waar. Voor de Tweede Wereldoorlog zaaide de…
Framboesia – een zeldzame importziekte

Framboesia – een zeldzame importziekte

In tropische gebieden komt framboesia veel voor. Met name in West- en Centraal-Afrika. De besmetting vindt veelal plaats door huidcontact (of insecten) en de verwekker is verwant aan de bacterie die s…
Reizigersdiarree – oorzaken, behandeling en preventie

Reizigersdiarree – oorzaken, behandeling en preventie

Reizigersdiarree komt vaak voor bij toeristen en zakenlui die naar het buitenland reizen. De klachten variëren van diarree tot misselijkheid, buikkrampen en in sommige gevallen ook verhoging. Soms zij…
De dodelijke cholera – oorzaak, symptomen en behandeling

De dodelijke cholera – oorzaak, symptomen en behandeling

De laatste grote cholera-uitbraak in Europa was in 1892, in Duitsland. De epidemie eiste toen bijna 9000 levens. In de 19de eeuw waren ook de Nederlandse burgers niet veilig voor deze meedogenloze zie…
De onverzadigbare malariamug

De onverzadigbare malariamug

Elke zomer is het raak. Muggen in de slaapkamer. En de volgende dag last van rode bultjes die vreselijk jeuken. De kans dat deze muggen de gevreesde ‘tropische’ ziekte zullen overbrengen, is vrijwel n…
De gevreesde Afrikaanse slaapziekte (trypanosomiasis)

De gevreesde Afrikaanse slaapziekte (trypanosomiasis)

De slaapziekte (trypanosomiasis) spreekt tot de verbeelding en roept beelden op van mensen die nooit meer wakker worden. Trypanosomiasis is een parasitaire ziekte, overgebracht door de tseetseevlieg.…
Gepubliceerd door Orion op 12-08-2013, laatst gewijzigd op 15-06-2023. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties