Orion » Specials » Hartritmestoornissen

Als het hart uit de pas loopt

Als het hart uit de pas loopt Hartritmestoornissen kunnen het gevolg zijn van tal van aandoeningen, variërend van elektrofysische geleidingsproblemen, een sluipende arteriosclerose, infectieziekten tot acute stoornissen in de zuurstofvoorziening van het hart. Voor het stellen van de diagnose 'ritmestoornis' is een ecg-analyse noodzakelijk, doorgaans aangevuld met andere elektrofysiologische onderzoeken. Ritmestoornissen hebben vaak een grote impact op het gestel, maar kunnen ook fataal zijn, zoals kamerfibrilleren met in het kielzog ervan de acute hartdood.

Inhoud


Hartritmestoornissen en ouderen

Twintig procent van de ouderen boven de tachtig jaar heeft een of andere ritmestoornis. Meestal betreft het atriumfibrilleren of atriumflutter. In veel gevallen zijn de klachten echter afwezig of minimaal, waardoor deze patiënten zich niet melden bij de huisarts. Ook komt het vaak voor dat ze niet in staat zijn om de klachten te verwoorden of op een andere manier te uiten.

Stolselvorming
Het gevaar van ritmestoornissen (met name boezemfibrilleren) is stolselvorming in het hart(oor). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nogal wat mensen in het ziekenhuis worden opgenomen met een beroerte waarbij de onderliggende oorzaak een onbehandelde hartritmestoornis is.

Van sick sinus-syndroom tot atrioventriculaire ritmestoornissen

In elektrisch opzicht komt het normale hartritme tot stand dankzij het samenspel tussen de sinusknoop (Knoop van Keith-Flack) en de atrioventriculaire knoop (knoop van Tawara), waardoor de kamers telkens kort na de contractie van de boezems samentrekken.

Supraventriculair of ventriculair

Abnormale impulsvormingen kunnen supraventriculair of ventriculair van aard zijn met als gevolg tal van mogelijke ritmestoornissen, variërend van extrasystolen (overslagen) tot brady- en tachycardieën, boezemfibrilleren, verschillende gradaties van een atrioventriculair blok tot het levensbedreigende ventrikelfibrilleren.

Onschuldig of gevaarlijk?

Er zijn nogal wat ritmestoornissen die nauwelijks tot symptomen leiden. Enkele belangrijke factoren in de beoordeling van ritmestoornissen hebben te maken met de vraag of ze het pompvermogen van het hart aantasten (decompensatio cordis). En of er stolselvorming kan optreden. In die gevallen is de ritmestoornis per definitie ernstig en dus gevaarlijk. Met behulp van een ecg en andere elektrofysische onderzoeken vormt de cardioloog zich een goed beeld van wat er met het hart aan de hand is en welke oorzaken eraan ten grondslag liggen
Hartritmestoornissen – onregelmatige hartslag

Hartritmestoornissen – onregelmatige hartslag

De normale hartslag is regelmatig. Als het tijdsverloop tussen twee polsslagen niet gelijk is, spreekt men van een onregelmatige pols. Dit houdt doorgaans verband met de ademhaling (respiratoire aritm…
Metoprolol tegen hartritmestoornissen en hoge bloeddruk

Metoprolol tegen hartritmestoornissen en hoge bloeddruk

Metoprolol is een bètablokker en vertraagt de hartslag, verlaagt de bloeddruk en ontlast de hartspier. De cardioloog schrijft dit geneesmiddel voor bij tal van hartaandoeningen. In geval van boezemfib…
Polsslag (pols) onder de loep – regelmaat

Polsslag (pols) onder de loep – regelmaat

Aan de polsslag zijn tal van aspecten te onderscheiden, zoals frequentie, regelmaat en vaatspanning. Een onregelmatig hartritme kan gepaard gaan met extrasystolen, ofwel extra slagen van de hartkamers…
Edoxaban (Lixiana) – bloedverdunner bij boezemfibrilleren

Edoxaban (Lixiana) – bloedverdunner bij boezemfibrilleren

Edoxaban (Lixiana) is een bloedverdunner of antistollingsmedicijn dat ervoor zorgt dat het risico op stolselvorming in het bloed vermindert. Het middel wordt om die reden voorgeschreven bij verschille…
Boezemfibrilleren en boezemflutter

Boezemfibrilleren en boezemflutter

Boezemflutter wordt ook wel boezemfladderen genoemd. Deze hartritmestoornis is nauw verwant aan boezemfibrilleren (atriumfibrilleren) en moet eveneens zo snel mogelijk behandeld worden. De complicatie…
Hartritmestoornissen – tachycardie (snelle hartslag)

Hartritmestoornissen – tachycardie (snelle hartslag)

Er zijn nogal wat hartritmestoornissen die gepaard gaan met een tachycardie, ofwel een snelle hartslag. In veel gevallen hebben afwijkingen van het hartritme uiteindelijk een negatieve uitwerking op d…
Medicijnen voor hart en bloedvaten – bètablokkers

Medicijnen voor hart en bloedvaten – bètablokkers

Bètablokkers worden voorgeschreven bij hartritmestoornissen, hoge bloeddruk en tal van andere hart- en vaataandoeningen. Ze vertragen de hartslag, waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft. Aldus…
Hart- en vaatziekten – overzicht medicijnen

Hart- en vaatziekten – overzicht medicijnen

De cardioloog heeft veel soorten medicijnen tot zijn beschikking voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Voor de leek is het bijna ondoenlijk om onderscheid te maken in die veelheid. Het onderve…
Medicijnen voor hart en bloedvaten – nitraten

Medicijnen voor hart en bloedvaten – nitraten

Nitraten zijn medicijnen die voornamelijk worden voorgeschreven bij mensen met angina pectoris, ofwel pijn op de borst (angineuze klachten). Eenvoudig gezegd komt de werking van nitraten erop neer dat…
De harttonen beluisteren en interpreteren

De harttonen beluisteren en interpreteren

Harttonen spreken tot de verbeelding. Met een stethoscoop hoort men het hart duidelijk kloppen, als een machine die van geen ophouden weet, die buiten de wil om werkt en een eigen leven leidt. De stet…
Elektrocardiogram (hartfilmpje) – de ecg-toppen

Elektrocardiogram (hartfilmpje) – de ecg-toppen

Wie met hartklachten naar de huisarts gaat, of doorgestuurd wordt naar de cardioloog, zal er vrijwel meteen mee kennismaken: het ecg of elektrocardiogram, ook wel hartfilmpje genoemd. Elektroden meten…
Stress en hartklachten – 5 tips voor een rustiger leven

Stress en hartklachten – 5 tips voor een rustiger leven

Stress is een gevleugeld woord. Het wordt te pas en te onpas gebruikt als oorzaak van allerlei klachten en kwalen. Niettemin staat deze tijd in het teken van gejaagdheid, drukte, 'sociaal van alles mo…
Het verraderlijke syndroom van Adams-Stokes

Het verraderlijke syndroom van Adams-Stokes

Het syndroom van Adams-Stokes kenmerkt zich door een plotseling en veelal kortdurend bewustzijnsverlies, waarbij de pols niet voelbaar is en de bloeddruk drastisch is gedaald. Karakteristiek is bovend…
Boezemfibrilleren en acetylsalicylzuur cardio (aspirine)

Boezemfibrilleren en acetylsalicylzuur cardio (aspirine)

Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis die onbehandeld nogal wat complicaties kan veroorzaken. Een van de risico’s van deze geleidingsstoornis van elektrische impulsen in de hartspier is de vormin…
Hartritmestoornissen – bradycardie (trage hartslag)

Hartritmestoornissen – bradycardie (trage hartslag)

Bradycardie is een ritmestoornis. Het hart klopt dan zeer traag. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Bij een reguliere cardiale prikkelgeleiding noemt men dat een sinusbradycardie. Dat hoeft beslist nie…
Gemfibrozil (Lopid) effectief bij hart- en vaatziekten

Gemfibrozil (Lopid) effectief bij hart- en vaatziekten

Gemfibrozil (Lopid) behoort tot de fibratengroep en reduceert het lipidengehalte (vetten) in het bloed. Het wordt voorgeschreven aan hartpatiënten of aan mensen bij wie het cholesterolgehalte aan de h…
Boezemfibrilleren en flecaïnide

Boezemfibrilleren en flecaïnide

Flecaïnide behoort tot de anti-aritmica, ofwel medicijnen die van invloed zijn op de prikkelgeleiding in het hart. De cardioloog schrijft dit middel onder andere voor bij bepaalde supraventriculaire h…
Acute hartdood (hartstilstand)

Acute hartdood (hartstilstand)

Plotseling houdt het hart ermee op. De betreffende persoon valt 'dood' neer. De oorzaak kan asystolie zijn, waarbij het ecg vlak is (een horizontale streep op de monitor). Vaak is er echter sprake van…
Polsslag (pols) onder de loep – frequentie

Polsslag (pols) onder de loep – frequentie

De polsslag is een belangrijke medische informatiebron. Aan de techniek van het pols voelen, en het op de juiste wijze interpreteren van de hartpuls in de spaakbeenslagader, wordt in de verpleging en…
Na een hartinfarct – hoe pak je je leven weer op?

Na een hartinfarct – hoe pak je je leven weer op?

Een hartinfarct wil zeggen een verminderde bloedtoevoer naar de hartspier doordat een of meer kransslagaderen geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten, onder andere door een bloedstolsel dat zich vormt…
Gepubliceerd door Orion op 20-03-2015, laatst gewijzigd op 10-04-2023. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties