Orion » Specials » Patroonheiligen

Inspirerende beschermheiligen van de Rooms-Katholieke Kerk

Inspirerende beschermheiligen van de Rooms-Katholieke Kerk Sinds het begin van het christendom telt het katholicisme veel beschermheiligen, ofwel patroonheiligen. In de eerste eeuwen waren het doorgaans martelaren die pal stonden voor hun geloof tijdens de Romeinse christenvervolgingen. Martelaren die hun standvastigheid met de dood moesten bekopen. Aan de hand van hun daden, hun levenswijze en de wonderen die de heiligen verrichtten, dienden ze ook in de Rooms-Katholieke Kerk als evenzoveel inspirerende voorbeelden voor de gelovigen. Kerken, steden, dorpen, beroepen en verenigingen werden naar hen vernoemd. Zo werd St. Jozef om voor de hand liggende redenen de patroonheilige van de timmerlieden. Ook wordt hun voorspraak ingeroepen tijdens het gebed en bij ziekten, noden en wensen.

Inhoud


Beschermheiligen – lichtende voorbeelden van een vroom leven

In de Rooms-Katholieke Kerk spelen heiligen een grote rol. Het betreft gelovigen die sinds het vroege christendom rechtschapen en vroom hebben geleefd, ongeacht de vaak zwaarwegende consequenties. In de eerste eeuwen waren het met name de martelaren die later uitgeroepen werden tot beschermheiligen, ofwel patroonheiligen.

Achatius van Ararat, kruisiging van de heilige. <I>Martirio de San Acacio</I>, van anonieme schilder uit Toledo (Spanje) / Bron: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)Achatius van Ararat, kruisiging van de heilige. Martirio de San Acacio, van anonieme schilder uit Toledo (Spanje) / Bron: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Christenvervolgingen

Tijdens de wrede christenvervolgingen in de eerste eeuwen van het christendom vormden de standvastigheid en vroomheid van de martelaren een lichtend voorbeeld, zelfs toen ze de marteldood in de ogen keken. In latere tijden werden onder andere ook kerkvaders, bisschoppen en heremieten heiligverklaard. Maar ook ‘gewone mensen' die op bijzondere wijze naar Jezus' voorbeeld geleefd hadden, onder wie Benedictus Labre, beschermheilige van de armen en daklozen.

Kerkgebouwen, beroepen en ziekten

Door de eeuwen heen zijn talloze kerken vernoemd naar een heilige of (aarts)engel. Denk daarbij aan de vele Onze-Lieve-Vrouwekerken, vernoemd naar Maria. Ook steden kregen een patroonheilige. Wat ook gold voor beroepen en gilden. Zo werd St. Jozef al snel de patroonheilige van het timmermansgilde. En de boogschutter St. Sebastianus uit de 3de eeuw de patroon van veel schuttersverenigingen. Bij ziekte en onheil worden tot op de dag van vandaag bepaalde beschermheiligen aangeroepen die direct of indirect gerelateerd zijn aan de kwalen en aandoeningen.

Heiligverklaring

Er is een belangrijk verschil tussen zalig- en heiligverklaring. Eerst vindt een kerkelijk onderzoek plaats naar de persoon in kwestie, waarbij de kerkelijke erkenning telkens wordt bijgesteld. Het onderzoek omvat onder andere de levenswijze, de verrichte wonderen en of de overleden en bijzondere persoon na vele jaren nog steeds vereerd wordt, al dan niet plaatselijk. Na een officieel onderzoek door de plaatselijke bisschop krijgt de persoon de status ‘Dienaar van God'. De Heilige Stoel in Rome bevestigt daarna het bisschoppelijk onderzoek, gevolgd door de status 'Eerbiedwaardige'.

Zaligverklaring
De zaligverklaring volgt indien de onderzochte wonderen inzake de voorspraak kunnen worden toegeschreven aan hemelse machten. Het betreft dan feitelijk een plaatselijke verering. De zaligverklaring wordt omgezet in een heiligverklaring zodra de paus de kandidaat voor de hele katholieke wereldkerk goedkeurt.
Beschermheilige tegen doodsangst – Achatius van Ararat

Beschermheilige tegen doodsangst – Achatius van Ararat

Achatius van Ararat leefde in de 2de eeuw en was een Romeinse legioencommandant. In de Rooms-Katholieke Kerk is hij de beschermheilige tegen doodsangst. Zijn historische identiteit is echter omstreden…
Beschermheilige tegen droogte en brand – Florianus van Lorch

Beschermheilige tegen droogte en brand – Florianus van Lorch

De Rooms-Katholieke Kerk telt vele beschermheiligen. De Romeinse opperbevelhebber Florianus van Lorch is er een van. Hij werd begin 4de eeuw begraven in het Oostenrijkse Lorch, nabij de huidige basili…
Beschermheilige tegen onweer – Donatus van Münstereifel

Beschermheilige tegen onweer – Donatus van Münstereifel

De Rooms-Katholieke Kerk telt veel beschermheiligen. Gelovigen kunnen hen aanroepen ter bescherming tegen alle mogelijke soorten onheil. Donatus van Münstereifel is een van de vele patroonheiligen teg…
Beschermheilige tegen waanzin – Sebastianus van Rome

Beschermheilige tegen waanzin – Sebastianus van Rome

Van alle beschermheiligen in de Rooms-Katholieke Kerk is Sebastianus (Sint-Sebastiaan) van Rome een van de bekendste schutspatronen. Veel schuttersverenigingen zijn naar hem vernoemd. Deze patroonheil…
Beschermheilige van armen en daklozen – Benedictus Labre

Beschermheilige van armen en daklozen – Benedictus Labre

Van alle beschermheiligen in de Rooms-Katholieke Kerk is Benedictus Labre (1748 – 1783) een patroonheilige die tot de verbeelding spreekt. Afgewezen door alle mogelijke kloosters waar hij zich meldde…
De aartsengelen – beschermers van de schepping

De aartsengelen – beschermers van de schepping

Volgens veel mystiek-religieuze stromingen bestaat de schepping – door velen evolutie genoemd – uit creatieve energiepatronen. Aartsengelen vervullen daarin een bijzondere rol. Ze hebben cruciale take…
Gepubliceerd door Orion op 20-10-2020, laatst gewijzigd op 09-02-2023. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties