Orion » Specials » Aartsengelen

Aartsengelen – de machtige beschermers van de schepping

Aartsengelen – de machtige beschermers van de schepping Volgens de islam zijn de aartsengelen lichtwezens. In de Bijbel zijn het ‘entiteiten’ die God loven en dienen. Het protestantisme verwerpt de verering van engelen. Hoe het ook zij, ook tegenwoordig houden engelen en vooral aartsengelen de gemoederen van veel mensen bezig. Het is en blijft een geloofskwestie en geen wetenschappelijk thema. Volgens ingewijden zijn ontmoetingen met engelen vaak een 'feit' als de nood hoog is, zoals in een diepe levenscrisis of bij maken van keuzes die lotsbepalend zijn in het leven.

Inhoud


De kern van het geloof in aartsengelen

Naarmate het monotheïsme zich verder ontwikkelde, ervoeren de gelovigen een steeds grotere kloof tussen God en zijn schepping. Dat vormde de basis van de verpersoonlijking van krachten waarmee de mensen in het dagelijks leven te maken hadden. In de 16de en 17de eeuw was er sprake van een opleving van de devotionele engelenaanbidding.

Bron: PeteLinforth, PixabayBron: PeteLinforth, Pixabay
Engelenleer
Vooral in Duitsland verspreidde deze verering zich in talloze geschriften en in de vorm van broederschappen. De cultus van de zeven aartsengelen werd echter niet door de roomse kerk goedgekeurd. In de moderne dogmaverhandelingen wordt de engelenleer niet verworpen, maar ook niet op een voetstuk gezet.

Aartsengelen in het christendom en de islam

Een engel is een goddelijke bode. De aartsengel is de opperbode, een gezant van God, een engel van hoge rang die met een speciale boodschap van God naar de aarde is gezonden. In de islam zijn het bovendien lichtwezens die Gods woord bezingen en zich om Gods troon scharen. Ze staan de mens terzijde in al zijn noden, zoals tijdens de Slag bij Badr, waarbij de engelen de moslims te hulp schoten. Ook zou aartsengel Gabriël (islam: Djibriel) de openbaring aan Mohammed gedicteerd hebben en aan Maria de geboorte van Christus hebben verkondigd.

Aartsengelen in de mystiek

De engelen en aartsengelen houden de schepping, of evolutie, in stand. Daarbij moet de schepping worden gezien als een samenspel van creatieve energiepatronen. Er bestaan talrijke aartsengelen. De acht ‘belangrijkste’, en de taak die ze van God op aarde hebben gekregen, komen in deze special aan bod. Ze zijn de machtige beschermers van de vele scheppingsniveaus.

Bron: Kalimerobianco, PixabayBron: Kalimerobianco, Pixabay

Persoonlijke levensgids

Talloze mensen uit alle mogelijke culturen ervaren in hun leven een leidende hand die hen over het levenspad gidst. Het is bovendien een thema van alle eeuwen. De engel als spirituele zielsverwant die liefdevol de wacht houdt. Een engelbewaarder die ervoor zorgt dat men zich nooit alleen voelt, in welke levenssituatie dan ook.

Engelbewaarder

Ontmoetingen met de engelbewaarder vinden volgens veel getuigenverslagen plaats als de nood het hoogst is en de crisis het diepst. Tegenwoordig zijn er tal van cursussen en methoden om uw persoonlijke spirituele en bovenzinnelijke leidsman/-vrouw ook de kans te geven u te leiden langs veilige paden, ofwel het maken van juiste keuzes.
De acht verheven aartsengelen – Samaël (Satan)

De acht verheven aartsengelen – Samaël (Satan)

Samaël, of Samuël, is een van de meest omstreden aartsengelen. Hij wordt de gevallen engel Satan genoemd, hoewel hij dat in de Hebreeuwse religieuze teksten beslist niet is. Ook Samaël zou het slachto…
De acht verheven aartsengelen – Gabriël

De acht verheven aartsengelen – Gabriël

Aartsengel Gabriël is de boodschapper van God en speelt een belangrijke rol in zowel de joodse Tenach als in het christelijke Oude en Nieuwe Testament. In de kunst wordt hij doorgaans afgebeeld in een…
De acht verheven aartsengelen – Rafaël

De acht verheven aartsengelen – Rafaël

In het vroege christendom waren engelen net zo 'populair' als nu. Ze werden en worden beschouwd als ‘entiteiten’ die God niet-aflatend danken, prijzen en bezingen. De aartsengelen nemen een bijzondere…
De acht verheven aartsengelen – Uriël

De acht verheven aartsengelen – Uriël

Uriël is het ‘vuur en het licht van God’. Deze bijzondere aartsengel heeft de profetie en de openbaring hoog in het vaandel. Uriël is een van de machtigste aartsengelen, die echter in het canonieke Ou…
De acht verheven aartsengelen – Michaël

De acht verheven aartsengelen – Michaël

Michaël is de aartsengel die het rechtgeaarde Israël beschermt. Hij wordt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament en in de Koran vermeld. In de beeldende kunst is hij doorgaans afgebeeld als een…
De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)

De acht verheven aartsengelen – Hanaël (Chamuël)

Aartsengel Hanaël, ook wel Chamuël genoemd, wordt door gelovigen tijdens het gebed aangeroepen wanneer ze overmand worden door wanhoopsgevoelens. Hij is de troostende engel voor iedereen die moed en i…
De acht verheven aartsengelen – Sandalfon

De acht verheven aartsengelen – Sandalfon

Het woord Sandalfon is afkomstig uit het Grieks en betekent ‘broer’. Sandalfon is een van de acht verheven aartsengelen en wordt in één adem genoemd met zijn tweelingbroer Metatron. Ook werkt hij same…
Wanneer kregen de engelen vleugels?

Wanneer kregen de engelen vleugels?

Engelen hebben niet altijd vleugels gehad. In het Oude Testament wordt gesproken over Jakob die de ‘boodschappers van God’ over een lange ladder van en naar de hemel zag klimmen. Op de cherubijnen na…
De aartsengelen – beschermers van de schepping

De aartsengelen – beschermers van de schepping

Volgens veel mystiek-religieuze stromingen bestaat de schepping – door velen evolutie genoemd – uit creatieve energiepatronen. Aartsengelen vervullen daarin een bijzondere rol. Ze hebben cruciale take…
De acht verheven aartsengelen – Zadkiël

De acht verheven aartsengelen – Zadkiël

In het christendom verzinnebeeldt de aartsengel Zadkiël de ‘rechtschapenheid van God’. Hij is de engel die voorkwam dat Abraham zijn zoon offerde. Als u Zadkiël – de leraar – aanroept in het gebed, sc…
Gepubliceerd door Orion op 12-06-2013, laatst gewijzigd op 20-10-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties