Orion » Specials » Longziekten

Van longemfyseem tot bronchiëctasieën

Van longemfyseem tot bronchiëctasieën De longen zijn het beste te vergelijken met een zeer dicht vertakte boom, waarvan de stam de trachea is, de dikke takken de bronchiën en waarbij aan de uiteinden van de twijgjes de talloze longblaasjes gegroepeerd zijn. Rondom de longblaasjes bevindt zich een netwerk van haarvaatjes, ook wel het capillairnet genoemd dat de gaswisseling waarborgt. De ademhaling, ofwel de in- en uitademing, heeft als doel de opname van zuurstof in het bloed en de afgifte van koolzuur aan de lucht. Longziekten hebben altijd een grote impact op dit ingenieuze systeem, waardoor kortademigheid doorgaans een van de kenmerken is.

Inhoud


Longonderzoek

Bij de behandeling van longziekten richt het onderzoek zich op drie factoren om inzicht te krijgen in de aandoening en een diagnose te kunnen stellen:
 1. Anatomische verhoudingen van de longen, onder andere met behulp van röntgenonderzoek en bronchoscopie.
 2. Longfunctie-onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van bloedonderzoek (bepaling zuurstof- en koolzuurgehalte), de inspanningsproef (fietsergometrie) en andere onderzoeken.
 3. Onderzoek van pathologische longsecretie, zoals sputumonderzoek, pleurapunctie en -biopsie.

Longen / Bron: Oracast, PixabayLongen / Bron: Oracast, Pixabay

Ademhalingsstoornissen

Bij longziekten treden er altijd stoornissen in de ademhaling op. Er is dan sprake van dyspnoe, ofwel een belemmerde ademhaling, onderverdeeld in een inspiratoire en expiratoire dyspnoe. Longemfyseem kenmerkt zich bijvoorbeeld door een bemoeilijkte uitademing. Een tracheavernauwing, zoals bij een vergrote schildklier, levert vooral problemen op tijdens inademen, wat stridor wordt genoemd.

COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) heeft net als astma kortademigheid of benauwdheid als belangrijkste symptoom. Een van de risicofactoren is roken. Maar ook langdurige inademing van schadelijke stoffen op het werk of in de thuis- en leefomgeving heeft vaak COPD als gevolg.

Diagnose

Aan de hand van bovengenoemde onderzoeken stelt de huisarts of longspecialist een diagnose en wordt er een behandelplan uitgezet. Vrijwel alle longaandoeningen zijn ingrijpend voor de patiënt, omdat ze gepaard gaan met ademhalingsproblemen. Ademen is immers een vitale functie, net als de hartfunctie. Zodra daar iets aan mankeert, heeft dat lichamelijk en psychisch steevast een grote impact.
Een ongezonde hoest

Een ongezonde hoest

Iedereen kent dat hoestje wel. Is het niet bij zichzelf dan wel bij anderen. Vaak kuchen terwijl men niet verkouden is, soms met een stevige hoest of rochel. Het is de beruchte rokershoest met als com…
Kortademig bij geringe inspanning (dyspnoe d'effort)

Kortademig bij geringe inspanning (dyspnoe d'effort)

De oorzaak van kortademigheid (dyspnoe) is in de meeste gevallen te vinden in de luchtwegen of longcirculatie. Dyspnoe kan sluipend ontstaan, maar ook in korte tijd, zoals bij een luchtwegvernauwing d…
Pleuritis (borstvliesontsteking) symptomen en behandeling

Pleuritis (borstvliesontsteking) symptomen en behandeling

Pleuritis (borstvliesontsteking) is een symptoom, ofwel de complicatie van een onderliggende aandoening. Gekenmerkt door kortademigheid en pijn bij het ademen en hoesten. Doorzuchten is vrijwel onmoge…
Sputum wat kun je eraan aflezen?

Sputum wat kun je eraan aflezen?

Sputum is opgehoest slijm. Aan de samenstelling en kleur ervan kan de arts vaak al zien om welke aandoening het gaat, doorgaans in combinatie met andere onderzoeken. Sputumonderzoek biedt dan mede uit…
Fysiologie van de ademhaling de longblaasjes (alveoli)

Fysiologie van de ademhaling de longblaasjes (alveoli)

Dankzij de longen kan het lichaam zuurstof uit de lucht opnemen en kooldioxide afgeven. Deze gaswisseling (diffusie) vindt in de longblaasjes plaats, waarvan elke long er gemiddeld ruim 150 miljoen he…
Longemfyseem een sluipende ziekte

Longemfyseem een sluipende ziekte

Toenemende kortademigheid is een belangrijk symptoom van longemfyseem. In het eindstadium van deze aandoening hapt de patiënt letterlijk naar lucht, waarbij hij de schouders optrekt om de ademhaling t…
Roken en hartklachten waarom rookt u nog?

Roken en hartklachten waarom rookt u nog?

Tijdens het roken van een sigaret, pijp of sigaar versnelt de hartslag, stijgt de bloeddruk, raken de bronchiën verstopt en verdringt koolmonoxide de zuurstof die zich na elke ademteug aan de rode blo…
Longembolie na een operatie

Longembolie na een operatie

Vroeger liepen patiënten na een operatie vaak een 'longontsteking' op. Met de kennis van nu zou dat in een groot deel van de gevallen wel eens een longembolie geweest kunnen zijn, ofwel een longinfarc…
Ademhaling tellen en observeren

Ademhaling tellen en observeren

In rust verloopt de normale ademhaling moeiteloos, geruisloos en vrijwel onbewust. Dit grotendeels autonome proces is onderhevig aan tal van fysiologische processen die niet onder invloed staan van de…
Roken zo stop je ermee!

Roken zo stop je ermee!

Bent u ook een verstokte roker? Hebt u ook al van alles geprobeerd? Van nicotinepleisters tot meditatie? En heeft het allemaal niet geholpen? U bent niet de enige die het gevecht telkens verliest. Toc…
Longabces verraderlijk en vaak destructief

Longabces verraderlijk en vaak destructief

Bij een longabces treedt pusvorming (verettering) op, waarbij zich een holte in het longweefsel vormt. Soms is de oorzaak een verwaarloosde pneumonie. Een abces door een longontsteking als gevolg van…
Ademhalingsstoornissen afwijkingen van normale ademhaling

Ademhalingsstoornissen afwijkingen van normale ademhaling

De normale ademhaling bestaat uit een regelmatige afwisseling van inademen en uitademen. Het is een onwillekeurig proces, hoewel enigszins door de wil te beïnvloeden. Het ademcentrum in het verlengde…
Fysiologie van de ademhaling de adembewegingen

Fysiologie van de ademhaling de adembewegingen

De adembewegingen vormen samen met de longblaasjes en de ventilatoire ruimten (longcapaciteit) een hecht driemanschap. Naast tal van andere fysiologische factoren zijn het vooral deze aspecten die een…
Gepubliceerd door Orion op 20-02-2014, laatst gewijzigd op 12-05-2023. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties