Orion » Specials » Atriumfibrilleren

Boezemfibrilleren oorzaken, complicaties en behandeling

Boezemfibrilleren  oorzaken, complicaties en behandeling Boezemfibrilleren, ofwel atriumfibrilleren, is een hartritmestoornis. Talrijke prikkels in de hartboezems zijn er de oorzaak van dat het hartritme van slag raakt. Een groot gedeelte van de boezemimpulsen bereikt de hartkamers niet. De atrioventriculaire knoop laat er maar enkele door, waardoor de hartslag onregelmatig en ongelijkmatig wordt. Atriumfibrilleren is geen levensbedreigende ritmestoornis. Wel kunnen de gevolgen op de langere termijn groot zijn, zoals een hartinfarct en een herseninfarct. Het is dan ook van groot belang dat de antistollingsmedicijnen elke dag trouw worden ingenomen.

Inhoud


Onregelmatige en ongelijkmatige pols

Bij een onregelmatige polsfrequentie als gevolg van atriumfibrilleren vullen de hartkamers zich meestal onvolledig. De pols is dus zowel onregelmatig als ongelijkmatig (slechte ventrikelvulling). De hoeveelheid bloed die bij een matig gevulde linker hartkamer de aorta in wordt gestuwd, is dan te gering om als een polsslag te voelen. Dit heet polsdeficit. Met de stethoscoop hoort de arts in dat geval meer hartslagen dan dat hij polsslagen voelt. De hartslag is in zo'n geval hoger dan de pols doet vermoeden.

ECG: boezemfibrilleren (atriumfibrilleren) / Bron: J. Heuser, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)ECG: boezemfibrilleren (atriumfibrilleren) / Bron: J. Heuser, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Paroxysmaal boezemfibrilleren

De paroxysmale vorm van atriumfibrilleren ontstaat aanvalsgewijs. De taak van de sinusknoop, ofwel de gangmaker van de hartfrequentie, wordt dan plotseling overgenomen door tal van pacemakercellen in de hartboezems. Deze korte of lange aanvallen van atriumfibrilleren worden afgewisseld door een normaal sinusritme. Vaak gaat paroxysmaal boezemfibrilleren over in de continue vorm.

Boezemfibrilleren, vaak een ouderdomskwaal

De ouderdom komt meestal met grote en kleine kwalen. Ook het geleidingssysteem in het hart laat bij ouderen dikwijls te wensen over, waardoor boezemfibrilleren bij hen dan ook relatief vaak voorkomt. Bejaarde mensen merken doorgaans niet eens dat het hart uit de pas loopt. Doordat de bloedsomloop deels stagneert, kunnen er zich op termijn stolsels vormen in het hart.

Antistolling

Bij ouderen ligt hartlijden dan ook regelmatig aan de basis van een herseninfarct. Het is dus belangrijk dat elke vorm van boezemfibrilleren op tijd ontdekt wordt en dat er met antistolling wordt gestart. In deze special komen al deze aspecten aan bod, van medicatie tot ablatie, waarbij de hartspecialist met behulp van hartkatheterisatie de elektrische prikkels die de hartritmestoornis veroorzaken blokkeert.
Hartritmestoornissen  onregelmatige hartslag

Hartritmestoornissen onregelmatige hartslag

De normale hartslag is regelmatig. Als het tijdsverloop tussen twee polsslagen niet gelijk is, spreekt men van een onregelmatige pols. Dit houdt doorgaans verband met de ademhaling (respiratoire aritm…
Metoprolol tegen hartritmestoornissen en hoge bloeddruk

Metoprolol tegen hartritmestoornissen en hoge bloeddruk

Metoprolol is een bètablokker en vertraagt de hartslag, verlaagt de bloeddruk en ontlast de hartspier. De cardioloog schrijft dit geneesmiddel voor bij tal van hartaandoeningen. In geval van boezemfib…
Boezemfibrilleren en boezemflutter

Boezemfibrilleren en boezemflutter

Boezemflutter wordt ook wel boezemfladderen genoemd. Deze hartritmestoornis is nauw verwant aan boezemfibrilleren (atriumfibrilleren) en moet eveneens zo snel mogelijk behandeld worden. De complicatie…
Polsslag (pols) onder de loep  regelmaat

Polsslag (pols) onder de loep regelmaat

Aan de polsslag zijn tal van aspecten te onderscheiden, zoals frequentie, regelmaat en vaatspanning. Een onregelmatig hartritme kan gepaard gaan met extrasystolen, ofwel extra slagen van de hartkamers…
Edoxaban (Lixiana)  bloedverdunner bij boezemfibrilleren

Edoxaban (Lixiana) bloedverdunner bij boezemfibrilleren

Edoxaban (Lixiana) is een bloedverdunner of antistollingsmedicijn dat ervoor zorgt dat het risico op stolselvorming in het bloed vermindert. Het middel wordt om die reden voorgeschreven bij verschille…
Medicijnen voor hart en bloedvaten  nitraten

Medicijnen voor hart en bloedvaten nitraten

Nitraten zijn medicijnen die voornamelijk worden voorgeschreven bij mensen met angina pectoris, ofwel pijn op de borst (angineuze klachten). Eenvoudig gezegd komt de werking van nitraten erop neer dat…
Hart- en vaatziekten  overzicht medicijnen

Hart- en vaatziekten overzicht medicijnen

De cardioloog heeft veel soorten medicijnen tot zijn beschikking voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Voor de leek is het bijna ondoenlijk om onderscheid te maken in die veelheid. Het onderve…
Stress en hartklachten  5 tips voor een rustiger leven

Stress en hartklachten 5 tips voor een rustiger leven

Stress is een gevleugeld woord. Het wordt te pas en te onpas gebruikt als oorzaak van allerlei klachten en kwalen. Niettemin staat deze tijd in het teken van gejaagdheid, drukte, 'sociaal van alles mo…
Boezemfibrilleren en acetylsalicylzuur cardio (aspirine)

Boezemfibrilleren en acetylsalicylzuur cardio (aspirine)

Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis die onbehandeld nogal wat complicaties kan veroorzaken. Een van de risicos van deze geleidingsstoornis van elektrische impulsen in de hartspier is de vormin…
Gemfibrozil (Lopid) effectief bij hart- en vaatziekten

Gemfibrozil (Lopid) effectief bij hart- en vaatziekten

Gemfibrozil (Lopid) behoort tot de fibratengroep en reduceert het lipidengehalte (vetten) in het bloed. Het wordt voorgeschreven aan hartpatiënten of aan mensen bij wie het cholesterolgehalte aan de h…
Boezemfibrilleren en flecaïnide

Boezemfibrilleren en flecaïnide

Flecaïnide behoort tot de anti-aritmica, ofwel medicijnen die van invloed zijn op de prikkelgeleiding in het hart. De cardioloog schrijft dit middel onder andere voor bij bepaalde supraventriculaire h…
Elektrocardiogram (hartfilmpje)  de ecg-toppen

Elektrocardiogram (hartfilmpje) de ecg-toppen

Wie met hartklachten naar de huisarts gaat, of doorgestuurd wordt naar de cardioloog, zal er vrijwel meteen mee kennismaken: het ecg of elektrocardiogram, ook wel hartfilmpje genoemd. Elektroden meten…
Gepubliceerd door Orion op 02-05-2014, laatst gewijzigd op 04-05-2023. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties