Orion » Specials » Maag darmklachten

Van chronische obstipatie tot voedselvergiftiging

Van chronische obstipatie tot voedselvergiftiging De spijsvertering vindt plaats in het maag-darmkanaal. De vertering van de voeding en de omzetting ervan in voedingsstoffen verloopt niet altijd vlekkeloos. Bij een ontsteking of tumor ontstaan er in het begin vaak algemene klachten, variërend van braken, obstipatie, diarree, misselijkheid en darmkrampen. Talrijk zijn de maag-darmaandoeningen die deze symptomen veroorzaken. Een veelvoorkomende darmaandoening is bijvoorbeeld het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Bijna 20 procent (2019) van de bevolking in Nederland heeft er last van. Zo zijn er tal van ziekten die de spijsvertering in het ongerede kunnen brengen.

Inhoud


Maag-darmklachten / Bron: Conmongt, PixabayMaag-darmklachten / Bron: Conmongt, Pixabay

Het spijsverteringskanaal

De spijsvertering heeft als doel het voedsel om te zetten in voedingsstoffen die door de darmwand kunnen worden opgenomen in het bloed. Deze voedingsstoffen zijn direct of indirect nodig voor de cellulaire stofwisseling. Enzymen in het speeksel, de maag en in de darmen waarborgen mede een goed verloop van het verteringsproces.

Van mond tot darm

Het voedsel passeert eerst de mond, waar het wordt vermalen. Vervolgens komt de voedselbrij via de slokdarm aan in de maag, daarna in de dunne darm en als laatste in de dikke darm, waar de reststoffen worden verzameld en via de endeldarm als ontlasting uitgescheiden. Alle fysiologische processen in het spijsverteringskanaal zijn nauwgezet op elkaar afgestemd. In dat opzicht kan er veel verkeerd gaan, getuige ook het feit dat in Nederland 1 op de 8 mensen (2019) buikpatiënt is.

Veelvoorkomende klachten bij maag-darmaandoeningen

Maag-darmaandoeningen zijn zeer talrijk, variërend van een ‘gewone’ maagslijmvliesontsteking tot een maagulcus, darmkanker, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, coeliakie en de beruchte ileus. Aan de hand van verschillende onderzoeken stelt de huisarts of specialist een diagnose. De symptomen van een maag-darmaandoening zijn vaak heel algemeen, zeker in de beginfase. De klachten variëren van buikpijn (krampen) tot brandend maagzuur, oprispingen, gewichtsverlies, bloed bij de ontlasting, obstipatie, diarree, winderigheid, misselijkheid en braken.

Dikke darm / Bron: Bodymybody, PixabayDikke darm / Bron: Bodymybody, Pixabay

Specifieke aandoeningen van het maag-darmstelsel

Een specifieke maag-darmaandoening is bijvoorbeed colitis ulcerosa, waarbij er ontstekingen ontstaan in de dikke darm, mede als gevolg van roken, erfelijkheidsfactoren en problemen in het afweersysteem. Daarnaast heeft bijna 20 procent (2019) van de Nederlandse bevolking last van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS).

Maag Lever Darm Stichting

Ook dikkedarmkanker en de ziekte van Crohn zijn aandoeningen die het leven van menigeen drastisch kunnen veranderen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de precieze oorzaken van deze ziekten. De Maag Lever Darm Stichting is een van de instanties die zich inzet inzake onderzoek, voorlichting, bewustwording en het verbeteren van zorgtrajecten.

Voeding en maag-darmklachten

Veel spijsverteringsklachten zijn gerelateerd aan een verkeerd voedingspatroon, zoals te vet eten en een vezelarme voeding gecombineerd met te weinig beweging. Obstipatie is dan een van de meest voor de hand liggende klachten. Brandend maagzuur is vaak het gevolg van obstipatie door een verkeerde leefwijze in combinatie met overgewicht. Bij aanhoudende en dus hardnekkige maag-darmklachten is de huisarts de aangewezen persoon om mogelijk onderliggende, ernstige aandoeningen van het maag-darmstelsel uit te sluiten.
Braaksel – wat kun je eraan aflezen?

Braaksel – wat kun je eraan aflezen?

Bij braken keert de maag zich om, zo wordt gezegd. In feite zijn het antiperistaltische bewegingen van de maag en de slokdarm, waardoor de voedselbrij omhoog wordt gestuwd. De braakneiging zelf wordt…
Spijsvertering onder de loep – vochtopname en vochtverlies

Spijsvertering onder de loep – vochtopname en vochtverlies

Het lichaam bestaat voor ongeveer 70 procent uit water. Alle lichaamscellen hebben water nodig, het is het ideale oplosmiddel voor alle mogelijke (voedings)stoffen. De regulering van de vocht- en elek…
Dit gebeurt er als je braakt

Dit gebeurt er als je braakt

Braken is een reflex. Men kan die reflex tot op zekere hoogte onderdrukken, maar daarna is er geen houden meer aan en moet 'alles eruit'. De zogenaamde 'point of no return' is onverbiddelijk. Vanaf da…
Leververvetting (steatose) en levercirrose door alcohol

Leververvetting (steatose) en levercirrose door alcohol

Leververvetting (steatose) waarbij alcohol in het spel is – door alcoholmisbruik of gewoontedrinken – kan kortdurende of chronische leverbeschadiging tot gevolg hebben. Af en toe 'heel veel' drinken v…
Anatomie & fysiologie in 10 stappen – het maag-darmkanaal

Anatomie & fysiologie in 10 stappen – het maag-darmkanaal

De spijsvertering vindt plaats in het maag-darmkanaal. Het doel ervan is om het voedsel zodanig te veranderen dat de voedingsstoffen in het bloed kunnen worden opgenomen. Dit wordt het 'verteringsproc…
Spijsvertering onder de loep – de dunne darm

Spijsvertering onder de loep – de dunne darm

De dunne darm bestaat uit drie delen, waaronder de twaalfvingerige darm, en is ongeveer 6 meter lang. Een van de belangrijkste taken van de dunne darm bestaat uit het onttrekken van voedingsstoffen aa…
Spijsvertering onder de loep – de lever

Spijsvertering onder de loep – de lever

De lever heeft een spilfunctie in de spijsvertering. De poortader transporteert immers het zeer voedingsstofrijke bloed van de darmen naar dit orgaan. Bovendien is de lever een voorraadkamer van vitam…
Amoebedysenterie – oorzaken, symptomen, behandeling

Amoebedysenterie – oorzaken, symptomen, behandeling

Er wordt veel gereisd. Ook naar ontwikkelingslanden in Azië en Afrika. In de klinische diagnostiek nemen importziekten, of uitheemse ziekten, daardoor een steeds belangrijkere plaats in. Ziekten als m…
Spijsvertering onder de loep – mondholte en slokdarm

Spijsvertering onder de loep – mondholte en slokdarm

De spijsvertering heeft als doel het voedsel te vermalen en met behulp van enzymen zodanig te veranderen dat de voedingsstoffen kunnen worden opgenomen in het bloed. De voeding moet met andere woorden…
Spijsvertering onder de loep – de maag

Spijsvertering onder de loep – de maag

De maag heeft een belangrijke, zo niet cruciale taak in de spijsvertering. Na de mondholte maakt dit zakvormige, gekromde orgaan het voedsel weer wat geschikter om opgenomen te worden in het bloed. Re…
Achalasie van de slokdarm (achalasie oesophagus)

Achalasie van de slokdarm (achalasie oesophagus)

Achalasie van de slokdarm is een motiliteits- of bewegingsstoornis van het uiteinde van de slokdarm (oesophagus). Het betreft een betrekkelijk zeldzame aandoening. Door een gebrekkige zenuwgeleiding o…
Eerste hulp bij acute blindedarmontsteking (appendicitis)

Eerste hulp bij acute blindedarmontsteking (appendicitis)

Een blindedarmontsteking, of appendicitis, is een ontsteking van het wormvormig aanhangsel (appendix) van het coecum. De uitdrukking 'ontsteking van de blindedarm' is dus feitelijk onjuist, maar sinds…
Aambeien (hemorroïden) – verzachtende tips & adviezen

Aambeien (hemorroïden) – verzachtende tips & adviezen

Aambeien (hemorroïden) behoren tot de meest voorkomende kwalen. Ruim driekwart van alle volwassenen heeft er wel eens last van gehad. Toch hoeven aambeien, ofwel gezwollen weefsel met gestuwde aderen,…
Obstipatie – oorzaken en complicaties

Obstipatie – oorzaken en complicaties

Wat erin gaat, komt er ook weer uit. Dat klinkt bijna als een wet van Newton. Veel mensen hebben echter grote moeite met die uitspraak. Zij ervaren namelijk het tegendeel: obstipatie. Ook wel constipa…
Altijd die vervelende obstipatie – tips tegen verstopping

Altijd die vervelende obstipatie – tips tegen verstopping

Wanneer is er sprake van obstipatie? Dat is individueel zeer verschillend. Veel mensen zeggen ‘verstopt’ te zijn als ze een dag niet naar het toilet zijn geweest. Voor anderen is driemaal per week vol…
Leverfalen of leverinsufficiëntie – acuut en chronisch

Leverfalen of leverinsufficiëntie – acuut en chronisch

Leverfalen, ofwel ernstige leverinsufficiëntie, kan binnen een zeer kort tijdsbestek fataal zijn of een chronisch verloop hebben, bijvoorbeeld door een sluipende leverziekte. In beide gevallen zijn de…
De sluipende symptomen van levercirrose

De sluipende symptomen van levercirrose

Levercirrose staat in het teken van onherstelbare leverschade, doorgaans in de latere stadia van leverziekten en virusinfecties. Bij levercirrose vormt zich bindweefsel rondom de levercellen, de galwe…
Anatomie & fysiologie in 10 stappen – lever en galwegen

Anatomie & fysiologie in 10 stappen – lever en galwegen

De lever ligt rechts in de bovenbuik, tegen het middenrif aan, en weegt ongeveer 1500 gram. De poortader vervoert het zeer voedingsrijke bloed van de darmen naar dit grootste orgaan in de buikholte, w…
Voorkom voedselvergiftiging – thuis en op reis

Voorkom voedselvergiftiging – thuis en op reis

Wie wel eens een voedselvergiftiging heeft opgelopen, zal dat niet snel meer vergeten. Preventie mag dan een mooi woord zijn, in veel opzichten is het ook een hol begrip geworden. Een mens vergeet imm…
Eerste hulp bij voedselvergiftiging

Eerste hulp bij voedselvergiftiging

De vakantie begon nog wel zo leuk. Een gezellige picknick in de bergen, barbecueën, lunchen in dat zijstraatje bij 'Chez...' Maar het eindigde in een nachtmerrie. Braken, diarree en heftige buikpijn z…
Oorzaken van pijn – galsteen, niersteen en ileus (kolieken)

Oorzaken van pijn – galsteen, niersteen en ileus (kolieken)

Een koliek is een zeer heftige, plotseling optredende pijnaanval. Kolieken komen doorgaans golfsgewijs en de pijn is meestal zo venijnig dat de patiënt verkrampt. De instinctieve bewegingsdrang is onb…
Reizigersdiarree – oorzaken, behandeling en preventie

Reizigersdiarree – oorzaken, behandeling en preventie

Reizigersdiarree komt vaak voor bij toeristen en zakenlui die naar het buitenland reizen. De klachten variëren van diarree tot misselijkheid, buikkrampen en in sommige gevallen ook verhoging. Soms zij…
De dodelijke cholera – oorzaak, symptomen en behandeling

De dodelijke cholera – oorzaak, symptomen en behandeling

De laatste grote cholera-uitbraak in Europa was in 1892, in Duitsland. De epidemie eiste toen bijna 9000 levens. In de 19de eeuw waren ook de Nederlandse burgers niet veilig voor deze meedogenloze zie…
Ontlasting – wat kun je eraan aflezen?

Ontlasting – wat kun je eraan aflezen?

Ontlasting blijft over aan het einde van de lange weg die het voedsel in het spijsverteringskanaal aflegt. Er valt veel aan af te lezen wat in klinische omstandigheden van belang is om te weten, zoals…
Spijsvertering onder de loep – de dikke darm

Spijsvertering onder de loep – de dikke darm

De voedselbrij legt een lange weg af in het maag-darmstelsel. Van de mond, de slokdarm, de maag tot de dunne darm, die ongeveer 6 meter lang is. Aangekomen in de dikke darm zijn de meeste voedingsstof…
De genezende werking van speeksel

De genezende werking van speeksel

Speeksel is belangrijk om bepaalde lichaamsprocessen, met name de spijsvertering, goed te laten verlopen. Minder bekend is de geneeskrachtige werking ervan. Bij dieren is daar onderzoek naar gedaan. I…
Spijsvertering onder de loep – de alvleesklier (pancreas)

Spijsvertering onder de loep – de alvleesklier (pancreas)

De alvleesklier (pancreas of buikspeekselklier) is een langgerekt orgaan en bevindt zich dwars achter de maag. De klier heeft tal van functies en produceert gemiddeld twee liter pancreassap per dag. V…
Het darmbad, een darmreinigingskuur – is het heilzaam?

Het darmbad, een darmreinigingskuur – is het heilzaam?

Het darmbad is een darmreinigingskuur en een alternatieve geneeswijze, waarbij opgehoopte gifstoffen in het spijsverteringskanaal worden weggespoeld. Het is dus een hydrotherapie, die in sommige alter…
Gepubliceerd door Orion op 10-12-2019, laatst gewijzigd op 02-03-2023. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties