Orion » Specials » Staande yogaoefeningen

De klassieke staande yogahoudingen van hatha yoga

De klassieke staande yogahoudingen van hatha yoga Hatha yoga is een van de vele stromingen binnen de yoga-discipline en in het westen tevens het meest populair, vaak in combinatie met meditatie. Hatha yoga bestaat onder andere uit lichaamshoudingen (asana's), reinigingsoefeningen en ademoefeningen (pranayama). Ze verbeteren de conditie, maken het lichaam zo lenig als van een kat en zorgen voor een rustig gemoed. Hatha yoga bereidt het lichaam voor op raja yoga (koninklijke weg), ofwel de laatste stappen van het achtvoudige yogapad van Patanjali met als doel zelfontplooiing, hulpvaardigheid naar anderen toe en een sterk eenheidsgevoel met de universele krachten om ons heen. De lichaamsoefeningen van hatha yoga, ofwel asana's, bestaan onder andere uit staande en liggende houdingen, maar ook uit meditatiehoudingen en torsiehoudingen. In deze special worden de klassieke staande houdingen en hun specifieke voordelen voor het voetlicht gebracht.

Inhoud


Vrksasana (boomhouding) / Bron: Kennguru, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Vrksasana (boomhouding) / Bron: Kennguru, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

Het klassieke yogapad van Patanjali

Hatha yoga is een onderdeel van raja yoga, het klassieke achtvoudige meditatiepad van Patanjali. De yogahoudingen, ademoefeningen, kriya’s en meditatiehoudingen vormen daarvan de derde en vierde geleding. Hatha yoga heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld tot een aparte stroming binnen de yoga-discipline, maar is in wezen slechts de fysieke voorbereiding op meditatie. Het yogapad van Patanjali behelst de yoga-discipline als geheel. Deze Indiase filosoof uit de 2de eeuw v.C. heeft de omvangrijke yoga-disciplne in de vorm van aforismen op schrift gesteld en veredeld.

De acht geledingen van yoga

  1. Yama: Ethische, morele voorschriften en geboden, het equivalent van de tien geboden.
  2. Niyama: Hygiëne, voedingsvoorschriften.
  3. Asana: Yogahoudingen (asana's).
  4. Pranayama: Ademoefeningen (pranayama).
  5. Pratyahara: Terugtrekking van de zintuigen om tot concentratie te komen.
  6. Dharana: Concentratie.
  7. Dhyana: Ononderbroken concentratie, ofwel meditatie.
  8. Samadhi: Hoogste meditatieniveau.

Klassieke yogahoudingen

Bekende klassieke hatha yoga-geschriften zijn de Gheranda-samhita en de Hatha Yoga Pradipika. Deze Indiase geschriften vermelden respectievelijk 32 en 84 asana’s die het ‘lichaam smeden in het vuur van yoga’ en het geschikt maken voor de hogere yoga. In de moderne fysieke yoga zijn inmiddels duizenden varianten van de klassieke yogahoudingen ontstaan.

Oefenschema

Voor het beoefenen van hatha yoga is het in deze jachtige tijd zeer belangrijk dat u een oefenschema kiest dat past bij de tijd die u tot uw beschikking hebt, 's morgens en 's avonds. Daarmee voorkomt u dat u zich gaat haasten om de oefeningen te doen, terwijl u daar eigenlijk de tijd niet voor wilt nemen. In wezen gaat het er niet om hoelang u oefent, maar hoe aandachtig en serieus. Vijf minuten, een kwartier, een halfuur, kies het voor u geschikte oefenschema. Doe eventueel maar één yogahouding. Weet dat tijd besteed aan yoga nooit verspilde tijd is.

Utkatasana (stoelhouding) / Bron: Kennguru, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Utkatasana (stoelhouding) / Bron: Kennguru, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

Staande yogaoefeningen – de voordelen

Hatha yoga kent onder andere staande en liggende houdingen, torsiehoudingen, omgekeerde houdingen, zoals de hoofdstand, en meditatiehoudingen. In deze special worden de staande houdingen met hun specifieke voordelen voor het voetlicht gebracht.

Lichaamshouding en conditie

Staande yogahoudingen zijn specifiek gericht op het verbeteren van de lichaamshouding, het versterken van het spierstelsel in het algemeen, en het optimaliseren van het evenwichtsgevoel en in het verlengde daarvan de mentale balans. De staande yogaoefeningen zijn zodanig opgebouwd dat het lichaam zelf zorgt voor het contragewicht om het evenwicht te kunnen bewaren. Al doende belast u de spieren zodanig dat ze sterker worden en de conditie verbetert, naast de positieve cardiovasculaire aspecten. De oefeningen vragen dus veel van het evenwichtsgevoel en de spierkracht, die u beide echter mettertijd ontwikkelt waardoor u vanzelf leniger wordt en sterke beenspieren krijgt. De staande oefeningen vormen feitelijk de basis voor het beoefenen van de andere yogaoefeningen, zoals de torsie- en liggende houdingen.
Yogahoudingen – ardha baddha padmottanasana

Yogahoudingen – ardha baddha padmottanasana

Ardha baddha padmottananana is een moeilijke evenwichtshouding, maar als u volhardt en toegewijd oefent zult u fysieke en emotionele balans en harmonie oogsten. Het is typisch een yogahouding waarvan…
Yogahoudingen – ardha chandrasana (halve-maanhouding)

Yogahoudingen – ardha chandrasana (halve-maanhouding)

Ardha chandrasana (halve-maanhouding) is een voortreffelijke oefening om de beenspieren sterk en lenig te houden. Ook de heupen en knieën blijven soepel en getraind. Deze yogahouding is gewijd aan Cha…
Yogahoudingen – durvasasana

Yogahoudingen – durvasasana

Durvasasana is een yogahouding die alleen geschikt is voor 'evenwichtskunstenaars' met veel zelfvertrouwen. Het is immers ondoenlijk en zelfs gevaarlijk om als beginner midden in een kamer het evenwic…
Yogahoudingen – garudasana (adelaarshouding)

Yogahoudingen – garudasana (adelaarshouding)

In garudasasa (adelaarshouding) zijn de armen en benen verstrengeld als klimop om een stok. De yogahouding is een ode aan de mythische vogel Garuda, koning van de vogels en aartsvijand van de slang. G…
Yogahoudingen – natarajasana (dans van Shiva)

Yogahoudingen – natarajasana (dans van Shiva)

Natarajasana symboliseert de 'kosmische dans van Shiva' en is zowel een achterwaartse buigoefening als een effectieve training voor het evenwichtsgevoel. In natarajasana balanceert u op één been terwi…
Yogahoudingen – padahastasana (voet-handhouding)

Yogahoudingen – padahastasana (voet-handhouding)

In padahastasana buigt u vanuit de heupen en met een rechte rug voorover, waarbij u de handen onder de voeten plaatst, gezicht tussen de knieën. Deze uitstekende basisoefening maakt de rug zo lenig al…
Yogahoudingen – padangusthasana (grote-teengreep)

Yogahoudingen – padangusthasana (grote-teengreep)

Padangusthasana is een voortreffelijke yogahouding voor wie 'niet meer met de vingers aan de grond kan'. Een weldaad voor de (vermoeide) rug. Eigenlijk zijn de positieve gezondheidseffecten van de gro…
Yogahoudingen – parivrtta parsvakonasana

Yogahoudingen – parivrtta parsvakonasana

Parivrtta parsvakonasana is een voortzetting en intensivering van utthita parsvakonasana (gestrekte driehoekhouding). Deze yogaoefening is een zeer intensieve flankstrekking of stretchoefening, waarbi…
Yogahoudingen – parivrtta trikonasana (omgekeerde driehoek)

Yogahoudingen – parivrtta trikonasana (omgekeerde driehoek)

Parivrtta trikonasana (omgekeerde driehoek) is een intensivering van utthita trikonasana, de gewone driehoekhouding. In combinatie met een voorwaartse en achterwaartse buiging maakt deze uitstekende y…
Yogahoudingen – parsvottanasana (piramidehouding)

Yogahoudingen – parsvottanasana (piramidehouding)

Parsvottanasana is een ontspannende yogahouding die de rug, polsen, dijbenen en hamstrings versterkt. De asana bestaat uit een opeenvolging van bewegingen, waarbij de handen achter de rug in namasté w…
Yogahoudingen – prasarita padottanasana (staande hoek)

Yogahoudingen – prasarita padottanasana (staande hoek)

Deze spreidstandhouding is veeleisend voor de heupen, liezen, kniepezen en enkels. Het is overigens geen klassieke asana en wordt dan ook niet genoemd in de Gheranda-samhita, een van de toonaangevende…
Yogahoudingen – surya namaskar (zonnegroet)

Yogahoudingen – surya namaskar (zonnegroet)

De zonnegroet (surya namaskar) bestaat uit yogahoudingen die vloeiend in elkaar overgaan. De oefening kan snel of langzaam worden uitgevoerd. Doe surya namaskar in de ochtend. Het is een uitstekende r…
Yogahoudingen – tadasana (berghouding)

Yogahoudingen – tadasana (berghouding)

Van alle staande yogahoudingen is tadasana de meest elementaire. Elke staande houding begint en eindigt met tadasana. Deze yogahouding lijkt eenvoudig, maar de schijn bedriegt. Tadasana kent immers ve…
Yogahoudingen – uddiyana bandha (buikspierklem)

Yogahoudingen – uddiyana bandha (buikspierklem)

Volgens de yogahandboeken reguleren bandha's de pranastromen in het lichaam. Tijdens uddiyana bandha, of het opwaartse buikspierslot, wordt de pranische energie van de onderbuik naar het hoofd gestuwd…
Yogahoudingen – utkatasana (stoelhouding)

Yogahoudingen – utkatasana (stoelhouding)

Utkatasana (stoelhouding) is bij uitstek een yogahouding voor het trainen van de enkels, kuiten, knieën en dijbenen. Typisch een asana waar de beginnende yogi goed mee uit de voeten kan en zich op een…
Yogahoudingen – utthita parsvakonasana (gestrekte driehoek)

Yogahoudingen – utthita parsvakonasana (gestrekte driehoek)

Deze zeer effectieve flankstrekking rekt een zijde van het lichaam uit, van de tenen tot de hals. De yogahouding is verwant aan de 'driehoekhouding' (utthita trikonasana), waarbij in feite dezelfde aa…
Yogahoudingen – utthita trikonasana (driehoekhouding)

Yogahoudingen – utthita trikonasana (driehoekhouding)

Utthita trikonasana (driehoekhouding) is een uitstekende stretchoefening voor de benen, rug, schouders en nek. De driehoekhouding houdt bovendien de heupen soepel, zoals vrijwel alle staande yogahoudi…
Yogahoudingen – vasisthasana (zijwaartse plankhouding)

Yogahoudingen – vasisthasana (zijwaartse plankhouding)

De klassieke versie van vasisthasana is een yogahouding voor gevorderden. Een asana die een uitstekend evenwichtsgevoel en zeer lenige heupen vereist. Vasisthasana is gewijd aan de hindoewijsgeer Vasi…
Yogahoudingen – virabhadrasana I (held of krijger)

Yogahoudingen – virabhadrasana I (held of krijger)

Deze klassieke yogahouding uit een serie van drie asana's is genoemd naar de legendarische held en krijger Virabhadra. Het is een zeer inspannende houding, gewijd aan Shiva die de held volgens de myth…
Yogahoudingen – virabhadrasana II (held of krijger)

Yogahoudingen – virabhadrasana II (held of krijger)

Deze staande yogahouding is afgeleid van virabhadrasana I en maakt deel uit van een reeks van drie houdingen. Virabhadrasana II is eveneens genoemd naar Virabhadra, een vermaarde held uit de Indiase m…
Yogahoudingen – virabhadrasana III (krijger)

Yogahoudingen – virabhadrasana III (krijger)

Virabhadrasana I en II bereiden u voor op deze moeilijke yogahouding, het 'sluitstuk' van drie bij elkaar horende asana's. Virabhadrasana III is voor de 'evenwichtskunstenaars' onder de yogi's. Goed u…
Yogahoudingen – vrksasana (boomhouding)

Yogahoudingen – vrksasana (boomhouding)

De correcte uitvoering van deze yogahouding vereist stabiliteit en evenwichtsgevoel. Er is een hoge concentratiegraad voor nodig om standvastig in deze houding te blijven. Het kan van hulp zijn om de…
Gepubliceerd door Orion op 24-03-2020, laatst gewijzigd op 27-02-2023. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: GDJ, Pixabay