Orion » Specials » Pijn

Over pijn, pijndrempels en pijnstillers

Over pijn, pijndrempels en pijnstillers Pijn is een subjectieve reactie op een objectieve prikkel. Dat houdt in dat iedereen pijn op een persoonlijke, geheel eigen manier ervaart en ondergaat. Subjectiviteit hangt kortom af van onder andere de stemming en het temperament, van de levenssituatie die zich op dat moment aandient. Velen zullen dit te theoretisch vinden. Met name degenen die altijd moeten leven met pijn. Niettemin wordt er veel onderzoek naar gedaan en staat vast dat de pijndrempel sowieso schommelt door fysiologische gegevenheden, maar dat pijn ook bewust en onbewust te beïnvloeden is.

Inhoud


Pijn en andere zintuigen

Pijn is een onaangename gewaarwording. Maar om te weten waaraan pijn (door prikkels vanuit de buitenwereld) te wijten is, moeten ook andere zintuigen gestimuleerd worden, zoals de tastzin, de temperatuurzin... en niet te vergeten het gezichtsvermogen.

Gewaarwording

Zonder die 'bijkomende informatie' zal men niet of nauwelijks weten waaraan men zich pijn heeft gedaan. Men blijft dan wonderlijk genoeg in het ongewisse over de aard ervan, zoals kou, hitte of een etsende stof. Overigens vindt de gewaarwording van pijn altijd in de hersenen plaats. Daarnaast is er de zogenaamde diepe of inwendige pijn.

Bron: Stevepb, PixabayBron: Stevepb, Pixabay

Gevoelig voor pijn

Pijn is een onprettige sensorische (en emotionele) ervaring. Pijn heeft alles te maken met een (dreigende) weefselbeschadiging, of een beschadiging van de zenuwen zelf, en is een waarschuwingssignaal. De pijngevoeligheid ligt individueel verschillend. De pijnperceptiedrempel is vrij constant. De pijntolerantiedrempel, ofwel de maximale pijnintensiteit die als draaglijk wordt ervaren, is dat beslist niet.

Emoties

Sommige mensen zijn simpelweg zeer gevoelig voor pijn en kunnen zeer weinig verdragen. Ze worden ook wel 'kleinzerig' genoemd. Er wordt veel onderzoek gedaan in hoeverre stress, de persoonlijkheid, angst en andere emoties de gewaarwording van pijn beïnvloeden en hoe dat fysiologisch in zijn werk gaat.

Pijn en emoties

Pijn wordt sowieso anders ervaren zodra emoties, zoals angst, depressiviteit, verdriet, blijdschap en euforie, een rol spelen in het dagelijks functioneren. Zoals gezegd is de relatie tussen pijn en emoties nog een tamelijk onontgonnen gebied in de fysiologie. Zo is er weinig bekend over de mate waarin die wisselwerking plaatsvindt, en over de effecten ervan. Denk daarbij aan het placebo-effect bij pijnstillers en in hoeverre een patiënt vertrouwen heeft in de behandelend arts die met hem of haar afspraken maakt omtrent de pijnbestrijding.

Pijnstillers

Pijnstillers worden elke dag massaal geslikt, variërend van NSAID's, zoals diclofenac en ibuprofen, tot de vermeende 'onschuldige' paracetamol en alles daartussenin. Gelet op de bijwerkingen en de mogelijke complicaties die kunnen optreden bij (langdurig) gebruik ervan, is het zaak om het slikken van pijnstillers (zelfzorgmedicijnen) tot een minimum te beperken en eventueel eerst advies te vragen aan de huisarts of apotheek.
Zo ontstaat (chronische) pijn

Zo ontstaat (chronische) pijn

Pijn is een symptoom. Een reactie op een ziekteproces, ongeacht de aard ervan. De pijnprikkel ontstaat bij de weefselbeschadiging, beter gezegd aan een zenuw. Dat kan bij het zenuwuiteinde zijn of erg…
Oorzaken van pijn  ontsteking

Oorzaken van pijn ontsteking

Een ontsteking doet vrijwel altijd pijn. Van de vijf klassieke symptomen van de ontsteking is pijn het verschijnsel dat het prominentst op de voorgrond treedt. De steenpuist, veroorzaakt door stafylok…
Oorzaken van pijn  galsteen, niersteen en ileus (kolieken)

Oorzaken van pijn galsteen, niersteen en ileus (kolieken)

Een koliek is een zeer heftige, plotseling optredende pijnaanval. Kolieken komen doorgaans golfsgewijs en de pijn is meestal zo venijnig dat de patiënt verkrampt. De instinctieve bewegingsdrang is onb…
Oorzaken van pijn op de borst  angina pectoris

Oorzaken van pijn op de borst angina pectoris

Pijn op de borst kan veel oorzaken hebben, variërend van een dreigend hartinfarct tot sluipende wervelafwijkingen die uiteindelijk aanleiding geven tot borstpijn. Angina pectoris is een pijnsyndroom.…
Altijd die venijnige keelpijn

Altijd die venijnige keelpijn

Keelpijn is doorgaans een onschuldige, maar hinderlijke kwaal. De oorzaak is vaak een ontsteking (faryngitis) als gevolg van een verkoudheid of een andere infectie. Ook verkeerd stemgebruik (schorre k…
Pas op met diclofenac

Pas op met diclofenac

De keuze aan pijnstillers is enorm. De meest gebruikte is paracetamol. Maar stel dat paracetamol niet echt meer helpt? Vaak wordt dan gekozen voor diclofenac. Ook bij hoofdpijn. Dat kan een gevaarlijk…
Is paracetamol wel zo veilig?

Is paracetamol wel zo veilig?

In Nederland worden veel pijnstillers geslikt. Paracetamol, diclofenac, ibuprofen en naproxen spannen daarbij de kroon, ofwel de zelfzorgmiddelen bij uitstek. Bij hoofdpijn, spierpijn, en als we koort…
Richtlijnen voor veilig toedienen van medicijnen

Richtlijnen voor veilig toedienen van medicijnen

In de ziekenhuizen, zorginstellingen en in de wijk (thuiszorg) worden door allerlei oorzaken regelmatig medicatiefouten gemaakt. Veel fouten die in een ziekenhuis aan het licht komen, hebben te maken…
Ibuprofen gevaarlijk in combinatie met andere medicijnen

Ibuprofen gevaarlijk in combinatie met andere medicijnen

Ibuprofen is een effectieve pijnstiller en verkrijgbaar onder veel merknamen, zoals Nurofen en Advil. Voor ibuprofen onder de 600 mg kunt u zonder recept bij de drogist terecht. Dat geldt overigens oo…
Naproxen gevaarlijk bij maag-darmklachten

Naproxen gevaarlijk bij maag-darmklachten

Naproxen is een van de vele NSAID's die zonder recept verkrijgbaar zijn bij de apotheek en drogist. Velen vragen zich af of dat zo moet blijven. Elk jaar vinden er immers honderden ziekenhuisopnames p…
Altijd die vervelende hoofdpijn

Altijd die vervelende hoofdpijn

Hoofdpijn is geen ziekte. Het is een symptoom. Hoofdpijn in al zijn uitingen vormt een van de meest voorkomende, maar ook meest verwarrende klachten. Juist omdat de oorzaken zo talrijk kunnen zijn. Va…
Eerste hulp bij acute blindedarmontsteking (appendicitis)

Eerste hulp bij acute blindedarmontsteking (appendicitis)

Een blindedarmontsteking, of appendicitis, is een ontsteking van het wormvormig aanhangsel (appendix) van het coecum. De uitdrukking 'ontsteking van de blindedarm' is dus feitelijk onjuist, maar sinds…
Gepubliceerd door Orion op 03-12-2014, laatst gewijzigd op 17-02-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties